Huggormsstängsel väster om hamnen i Smygehuk

Publicerad:

Precis väster om hamnen finns en livskraftig koloni med huggormar och de har sedan en tid tillbaka en tendens att flytta sig öster ut in mot Smygehamns samhälle.

Med ett stängsel i kombination med insamling av ormarna under tidig vår, är förhoppningen att mötet mellan huggormar och människor ska minska. Arbetet utförs på uppdrag avkommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun, i nära samarbete med Thomas Madsen, professor vid Deakin University. Thomas Madsen har studerat huggormspopulationen i Smygehuk under många år och kommer att ansvara för att flytta huggormar från öster om stängslet till väster samt göra uppföljningsstudier på populationen för att säkerställa att populationen inte påverkas negativt av stängslet.

Både huggormarnas och invånarnas välmående sätts i fokus vid bygget av ett huggormsstängsel. Vår ambition är att detta blir en hållbar lösning som passar såväl naturen som människan, säger Mirja Ullvig, vik. Kommunekolog, Trelleborgs kommun.

- Vårt mål är att huggormsstängslet ytterligare ska stärka Smygehuk som ett attraktivt besöksmål och boendeort samtidigt som det ska säkra den långsiktiga överlevnaden för denna unika huggormspopulation, fortsätter Mirja.

Lyssna på Mirja i inslaget från Sveriges Radio P4 Malmöhus

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?