Hjälp oss att utveckla kommunens parker och natur

Publicerad:

Syftet med denna enkät är att undersöka hur kommunens invånare tänker kring och upplever parker och naturområden i Trelleborg samt hur dessa områden utnyttjas av invånarna.

Finns det ett behov av flera parker eller naturområden? Saknas något i de befintliga? Hur ser tillgängligheten till områdena ut?

Enkäten innehåller 28 frågor. Resultatet kommer att utgöra underlag för en kommande Grönplan – ett strategiskt dokument för att bevara och utveckla grönstrukturen i planering, byggande och förvaltning.

Gör din röst hörd här och fyll i enkäten.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?