Trelleborgs kommun ingår en avsiktsförklaring gällande försäljning av Trelleborgs stadsnät AB

Publicerad:

Trelleborgs kommun har fått ett indikativt bud av en extern operatör. Detta bud är så pass intressant att kommunen i nuläget värderar detta och konkretiserar erbjudandet i en avsiktsförklaring. Erbjudandet leder till en ökad leverans av fiber för kommuninvånarna.

Trelleborgs kommun ser nu över frågan gällande att avyttra eller behålla kommunens stadsnätsbolag helt eller delvis. Målet med avsiktsförklaringen är att i god anda fortsätta samarbetet mot en slutlig försäljning. Avsiktsförklaringen inkluderar även ”ett så kallat” juridiskt krav, Due Diligence. Detta innebär i praktiken att köparen får tillgång till relevant underlag inför ett förvärv.

För vidare information vänligen kontakta:
Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun
: Telefon: 0410-734438 

Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun
: Telefon: 0410-73 31 14

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?