Som förälder är du den viktigaste förebyggaren

Publicerad:

I det lokala förebyggande arbetet är ett gott samarbete avgörande för att kunna uppnå goda resultat. I Trelleborg finns samverkansgruppen USSP; "Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst, Polis". Tillsammans utvecklar vi ett långsiktigt förebyggande arbete, där målgruppen är barn och unga i åldern 0-20 år. Målet är att Trelleborg ska vara en trygg kommun att växa upp i.

I USSP ingår även arbetsmarknadsförvaltningen, Kunskapsskolan, kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomsenheten), säkerhetsenheten och enheten hållbar utveckling. En av utgångspunkterna är Trelleborgs kommuns och polisens samverkansöverenskommelse 2019-2022 där fokus bland annat är ökad trygghet samt att minska ungas användning av tobak, alkohol och narkotika.

En del av de aktiviteter som USSP genomför riktar sig till föräldrar, något som kommer att ske i ökad uträckning under 2020. Varför? Jo, som förälder är du tveklöst den viktigaste personen i ditt barns liv och har stor möjlighet att påverka ditt barn till att göra kloka val. Som förälder har du också det allra största ansvaret för ditt barn, i alla lägen.

Under 2020 kommer USSP ta fram rutiner kopplat till det lagstadgade föräldraansvaret. Syftet är att säkerställa att våra olika verksamheter kontaktar föräldrar i situationer där så krävs. Till exempel i fall där ungdomar beter sig stökigt. Föräldrar behöver då snabbt får kännedom om vad som hänt för att kunna agera, samt få tillgång till stöd och hjälp, om det behovet finns.

Under 2019 har USSP tillsammans med Nattvandrarna och FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika) arrangerat informationsmöten på ett antal högstadieskolor. Detta förebyggande arbete kommer att fortsätta under 2020. Vi vill att du som förälder ska känna till hur det ser ut lokalt angående alkohol och droger. Och ha koll på vad barn och unga kan göra på fritiden. Samt att du ska veta vad du och andra föräldrar kan göra i förebyggande syfte. Likaså är det viktigt att du som förälder känner till vilket stöd som finns att få, om behov skulle uppstå.

USSP sprider också information inför skolloven, både via Unikum (skolans informationssystem) och sociala medier. Lediga dagar och högtider innebär nämligen ökad risk för att unga t.ex. dricker mer alkohol.

Våra viktigaste råd till dig som är förälder

  • Var nyfiken och visa intresse för vad ditt barn gör
  • Bygg en bra relation med ditt barn
  • Ha koll på vilka ditt barn umgås med
  • Var tydlig och sätt gränser. Det kan t.ex. handla om sjuåringens cykelhjälm, eller tider när tonåringen ska vara hemma.
  • Tillåt inte din tonåring att röka eller dricka.
  • Hjälp ditt barn att säga nej även när kompisarna säger ja. Att stå emot grupptryck kan vara svårt – du kan hjälpa ditt barn med bra argument.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Kanske kan ni ha några gemensamma regler. Vad gäller t.ex. om era barn vill sova över hos varandra?
  • Ge dig ut och se vad som händer i de miljöer där ditt barn vistas.
  • Om du behöver stöd –tveka inte att söka hjälp. Ju förr, desto bättre.

Här kan du få stöd och hjälp

Vill du börja nattvandra?

Nattvandrarna Trelleborg hittar du på Facebook-sidan Nattvandring Trelleborg. Du kan även ringa 0709-72 84 97

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?