Genomlysning av Visit Trelleborg AB nu klar

Publicerad:

Trelleborgs kommun arbetar löpande med att kvalitetssäkra de kommunala bolagen och kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 
Som en del av detta kvalitetsarbete har en extern analys av Visit Trelleborg AB genomförts av KPMG.

Fokus i analysen har varit att se över om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv utifrån organisationens mål och uppdrag. Samt genomföra en kartläggning och utvärdering av styrningen av Visit AB och dess verksamhet. Analysen resulterade i en anmärkning av kommunens styrning av bolaget samt skarpa anmärkningar gentemot Visits styrelse och verksamhetsledning. Rapporten föreslår såväl akuta som långsiktiga förbättringsåtgärder:

  • Analysera och förtydliga ägardirektiven.
  • Ägarstyrningen genom Rådhus AB ska implementeras.
  • Upprätta en systematisk uppföljning.
  • Upprätta, anta och öka måluppfyllelsen.
  • Förbättra förmågan av strategisk ledning av verksamheten.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?