Företagare och kommunanställda inspirerades av danskt område

Publicerad:

Arbetet med att utveckla östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg med fokus på cirkulär ekonomi och hållbar resursanvändning pågår. Nyligen besökte representanter för näringsliv och kommun Kalundborg där detta varit verklighet sedan 1972.

Flygfoto av symbioscentret i Kalundborg.
Foto: Dansk Symbiosecenter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Flygfoto av symbioscentret i Kalundborg.

Kalundborg Symbiosis är ett partnerskap mellan nio offentliga och privata företag i Danmark, som sedan 1972 har utvecklat ett cirkulärt tillvägagångssätt, så kallad industriell symbios, för produktion.

Till studiebesöket bjöd Trelleborgs kommun in de företag som deltar i arbetet med att utveckla ett liknande område i Trelleborg, Business center i anslutning till ny östlig hamninfart och ringväg. Under studiebesöket fick deltagarna information om hur de olika verksamheterna samarbetar och en guidad tur på området.

- Jag tyckte det var väldigt intressant att höra om deras systemanalys av verksamheternas restflöden, säger Maria Malm Skarin från E.ON Ectogrid. Det var även intressant att de lyckats attrahera nya verksamheter att etablera sig i området genom att presentera dessa restflöden som en möjlig resurs för nya potentiella verksamheter.

Huvudprincipen i industriell symbios innebär att en rest från ett företag blir en resurs hos ett annat. Detta gynnar både miljö och ekonomi och skapar samarbeten och tillväxt i lokalområdet.

Trelleborgs kommun arbetar tillsammans med näringslivet och kommer inom kort ha ett färdigt förslag till inriktning med tillhörande strukturplan för framtida Business center Trelleborg. Målsättningen är att området ska ha en profil som bidrar till en ökad företagsetablering och ökad attraktivitet för Trelleborg. Ett område där forskning, utveckling och innovation bidrar till att förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi och hållbar resursanvändning.

- Det som verkligen imponerade på mig är att detta smarta koncept kan fungera i Kalundborg, som ju är en väldigt liten kommun med 17 000 invånare och som saknar egna universitet och högskolor. Kan man arbeta med industriell symbios i Kalundborg så har Trelleborg verkligen en stort potential att arbeta på samma sätt, säger Anita Ljung, hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun.

Studieresan genomfördes inom projektet ”Flerkärnighet för ökad tillväxt i Skåne – Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne” som finansieras av Tillväxtverket och genomförs i samarbete med Region Skåne. Projektet bidrar till förverkligandet av Kuststad 2025, vilket inkluderar bland annat utvecklingen av östra verksamhetsområdet och Business Center Trelleborg.

Logga Tillväxtverket

Hjälpte informationen på den h