2019

 • Avstängd parkering Klövervallsgatan

  Under vecka 48 med början måndagen den 25 november 2019 kommer hela parkeringen på Klövervallsgatan i Trelleborg att vara avstängd.

 • Senior Sport School i Trelleborg

  Instruktör Malena Åkesson från Trelleborgs Judoklubb tillsammans med deltagare från Senior Sport School i Trelleborg

  Region Skåne står bakom Senior Sport School som drivs i samverkan mellan Skåneidrotten och Trelleborgs kommun. Skolan i Trelleborg startade den 17 september och pågår till och med den 5 december 2019. Syftet är att bidra till ett hälsosamt åldrande för gruppen 65+ samt bryta ensamhet och isolering.

 • Utegym byggs i framtida Business Center

  Utegymmet som nu byggs vid Dalköpingeån ska vara klart om knappt en månad.

  Ett utegym och en motionsslinga ska skapa rörelse och aktivitet på östra verksamhetsområdet. De nya inslagen innebär starten på arbetet med att utveckla ett rekreativt område längs med Dalköpingeån i framtida Business Center.

 • Välkommen att tycka till om extra körfält E6 Vellinge - Malmö

  Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag. Nu bjuder Trafikverket in till ett första samråd samt öppet hus för att informera och inhämta värdefull kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt.

 • RICHARD SZEDELYI - Gudar och monster 23.11 - 26.1 2020

  Mask av maskmakaren Richard Szedelyi.

  "Min passion är maskerna - att få skapa dessa är en sorts frihet för mig". Efter 10 år som maskmakare tar Richard Szedelyi nu ett kliv in på Trelleborgs Museum med utställningen Gudar och Monster. Han visar skulptur, foto och video, inspirerade av olika kulturers gudavärldar
  - magiskt, ursprungligt och existentiellt.

 • Praktikanthöst på kommunen

  Praoelev på kommunikationsavdelningen filmar intervju på Träffpunkten Akka

  Under hösten har kommunen välkomnat ett flertal praktikanter från högstadiet. Två praktikanter har fått följa kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin under en vecka, och andra har fått vara på de olika förvaltningarna i kommunen. För kommunen finns det ett stort värde i att förstå och lyssna på nästa generations potentiella framtida medarbetare och för praktikanten finns möjlighet att dyka djupare i kommunens olika områden och arbetsroller.

 • Vill du lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen?

  Förslaget på ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, som sträcker sig till år 2035, ligger ute för samråd sedan en tid tillbaka. Samrådsperioden avslutas den 22 november. Vill du lämna synpunkter på förslaget börjar det bli hög tid.

 • Gudar och monster - workshop

  Mask av maskmakaren Richard Szedelyi.

  Låt elevernas poesiskapande inspireras av konst! Alla bär vi på olika masker, men hur medvetna är vi om det? Hur kan masken hjälpa och stjälpa? Trelleborgs Museum samarbetar med Söderslättsgymnasiet.

 • Östra verksamhetsområdets framtid tar form

  Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.

  Nu har Trelleborgs kommun arbetat fram en strukturplan för framtida business center Trelleborg. Planen, med tillhörande kartor, visar i grova drag hur det östra verksamhetsområdet kan omvandlas och utvecklas. I strukturplanen beskriver kommunen hur platsen är tänkt att fungera i framtiden, med transporterinfrastruktur, bebyggelsestruktur och grönstruktur.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 27 , Nästa