2019

 • Beredskap för värmeböljor

  I framtiden kan extrema värmeböljor bli allt vanligare – även i Sverige. Det innebär stora utmaningar för kommunerna, som behöver ha ett särskilt fokus på utsatta grupper som barn och äldre. Trelleborgs kommun får nu hjälp av forskare från RISE i Göteborg att öka beredskapen och mildra effekterna av värmeböljorna.

 • Kommunens dietist vill skapa goda måltidsupplevelser

  "En bra måltidsupplevelse handlar om mer än maten på tallriken. Det handlar om måltidsmiljö, bemötande och möjlighet att påverka." Det säger Charlotte Thelander, dietist i Trelleborgs kommun, inför en stor dukningstävling på kommunens vård- och omsorgsboenden.

  I samband med Nobelmiddagen den 10 december arrangeras det på nytt en stor dukningstävling på Trelleborgs vård- och omsorgsboenden. Charlotte Thelander gläds åt ett stort engagemang i verksamheten.

 • Smygeskolan läser längst

  Rektor Irene Nilsson, Smygeskolan i Trelleborgs kommun

  400 843 minuter. Så länge lästes det totalt i alla Trelleborgs grundskolor, från förskoleklass till årskurs 6, under Läslovstävlingen som arrangerades av skolbibliotekarierna i oktober och november. Vann gjorde Smygeskolan med 49 975 minuter.

 • Genomlysning av Visit Trelleborg AB nu klar

  Trelleborgs kommun arbetar löpande med att kvalitetssäkra de kommunala bolagen och kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 
Som en del av detta kvalitetsarbete har en extern analys av Visit Trelleborg AB genomförts av KPMG.

 • Provtryckning av vattnet i Beddinge

  VA-avdelningen utför provtryckning av vattnet på ett flertal adresser i Beddinge. Korta driftstörningar i vattenförsörjningen kan uppstå.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 27 , Nästa