2019

 • Fullmäktige beslutade om försäljning av Trelleborgshems fastigheter

  Trelleborgshem AB ska de närmaste åren fördubbla nybyggnadstakten av bostäder. Detta ska finansieras genom att bolaget under nästa år säljer mellan 30 och 50 procent av det totala fastighetsbeståndet. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

 • VA-arbete i Beddinge

  VA-Avdelningen utför även vecka 51 arbeten som påverkar vattenleveransen i Beddinge.

 • Stadsmiljöprogram på remiss

  Kommunen har för första gången tagit fram ett stadsmiljöprogram för Trelleborg stad. Programmet är ute på remiss 13 december 2019 till 28 februari 2020. Under denna period finns det möjlighet att lämna synpunkter.

 • Pettson och Findus kommer till Trelleborg

  Pettson och Findus ur boken Rävjakten.

  Mycke Nöje har sedan 90-talet satt upp föreställningar baserade på Sven Nordqvists älskade böcker om Gubben Pettson och hans katt Findus. I februari kommer föreställningen som bygger på boken Rävjakten till Parken.

 • Nya medborgare välkomnades

  Nya trelleborgare vid välkomstceremoni i Rådhuset

  Idag bjöds Trelleborgs kommun alla kommuninvånare som blivit svenska medborgare det senaste året på kaffe och tårta i Rådhuset.

 • Julgransflygning på måndag den 16 december

  Flygflottiljer från norr till söder kommer att genomföra traditionsenlig formationsflygning – julgransflygning – över delar av Sverige i december. På måndag den 16 december klockan 13.55 flyger de över Trelleborg.

 • Inkomna synpunkter på samrådsförslag ska granskas

  Under samrådstiden för förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 inkom totalt 65 skriftliga synpunkter. 16 av dessa kom in via den digitala kart-vyn som var framtagen för ändamålet. En sammanställning av synpunkterna finns nu att ta del av.

 • Terminsavslutning för FilmiKlubi - filmklubb på finska

  På måndag 16 december är det säsongsavslutning för filmklubb på finska på Trelleborgs Museum. Finska familjefilmen "Ella och hennes vänner" (2012) visas med text på svenska. Efteråt bjuds det på fika och blir tid för samtal.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 27 , Nästa