Nu finns bidrag att söka från Landsbygdsmiljonen

Publicerad:

Senast 1 oktober kan föreningar och organisationer söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Bidraget är uppdelat i två delar; ett investeringsstöd på högst 75 000 kronor och ett verksamhetsstöd på högst 50 000 kronor.

Landsbygdsmiljonen
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Landsbygdsmiljonen

Varje år finns möjlighet att söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Bidrag kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av företag eller enskilda personer.

Från och med nu söker du digitalt via Trelleborgs kommuns e-tjänster liksom övriga föreningsbidrag.

Bidraget är uppdelat i två delar, ett investeringsstöd och ett verksamhetsstöd. Investeringsstödet kan utgå för investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande åtgärder, hållbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas fritid. Maxbeloppet som kan beviljas för investeringsstöd är 75 000 kronor.

Verksamhetsstödet är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller andra sammanslutningar. Verksamhetsstödet ska ses främst som en möjlighetsskapare och vara en hjälp vid igångsättning av nya idéer eller projekt. Det är fördelaktigt om bidraget utgör medfinansiering i kombination med andra bidragsgivare, till exempel Boverket, Allmänna Arvsfonden eller Idrottslyftet. Maxbeloppet som kan beviljas för verksamhetsstöd är 50 000 kronor.

Ansökan höst 2018 senast 1 oktober

Sista ansökningsdag för höstens ansökningar 2018 är måndag 1 oktober. Inkomna ansökningar beslutas på kommunstyrelsens sammanträde 7 november. Drygt 2/3 av den totala summan 750 000 kronor beviljades i första ansökningsomgången våren 2018.

Ansökan registreras här på webben under utlysningstiden. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Budget och beskrivning av projektet är obligatorisk. Ansökningar som saknar begärda handlingar kommer inte att handläggas.

Har du inte tillgång till en dator för att fylla i ansökan kan kultur- och fritidsförvaltningen hjälpa dig per telefon 0410-73 38 53, 73 42 79.

Gör så här

Bidragsberättigade föreningar och organisationer kan själva göra sin ansökan på webben. Från och med höst 2018 gäller detta även ansökan till Landsbygdsmiljonen.

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Mer information om föreningsbidrag i Trelleborgs kommun.

Landsbygdsstrategi för Trelleborgs kommun

Landsbygdsstrategi för Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 4,8 MB)

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09 §141 Landsbygdsmiljonen våren 2018  (PDF-dokument, 974 kB)

Beviljade ansökningar våren 2018  (PDF-dokument, 83 kB)

Redovisning

Projektet redovisas här på webben efter sex månader. Det är ett krav att tidigare bidrag redovisas innan ny ansökan kan behandlas. För investeringsstöd redovisas dessutom om investeringen har genomförts och betalats.

Ej redovisade bidrag kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldig och diskvalificerad från nästa års ansökningsperiod. Redovisning ska göras även om projektet inte är avslutat.

Trelleborgs kommun kommer att följa upp hur Landsbygdsmiljonen använts genom en enkät till alla föreningar som tagit emot bidrag 2018. Medverkan i uppföljningen är obligatorisk. Föreningen kommer att få ett meddelande när det är dags att fylla i enkäten.

Om föreningen lägger upp bilder med koppling till beviljat projekt på sociala medier vill vi att ni taggar bilden med #Trelleborgskommun och #Landsbygdsmiljonen.

Redovisning

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?