Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

AB TrelleborgsHem satsar i Smygehamn

Publicerad:

AB TrelleborgsHem har tecknat avtal om att förvärva två stora tomter i Smygehamn. Den obebyggda marken är på 23 000 kvm respektive 32 000 kvm och bolaget räknar med att det kan bli möjligt med en byggnation om drygt 70 bostäder sammantaget.

Trelleborgshems förväg i Smygehamn
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgshems förväg i Smygehamn

Båda tomterna har detaljplanelagd mark som är färdig och klar för exploatering och det är inte otänkbart att byggnationen kan bestå av bostäder med blandade upplåtelseformer.

- Bra att vi numera har mycket planlagd mark så att nya bostäder kan byggas, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Gerd Klein, Ordförande för AB TrelleborgsHem lägger till:

- Det är positivt med olika upplåtelseformer runt om i kommunen och att det nu kan byggas mer i Smygehamn.

- Vi tycker detta är två spännande förvärv av byggbar mark på bästa läge i Smygehamn, säger Pia Jönsson VD för TrelleborgsHem. Men det är samtidigt två tomter som kräver en varsam utbyggnad för att behålla så mycket naturvärde som möjligt och för att göra så lite påverkan som möjligt på intilliggande bebyggelse.

När produktionen kan startas är i nuläget inte bestämt. AB TrelleborgsHem kommer att tillträda tomterna så snart överlåtelsen av exploateringsavtalen är klara med Trelleborgs kommun och fastighetsreglering avseende en av tomterna.

- Vi arbetar målmedvetet med förvärv av byggbar mark både i centralorten men också i våra utvecklingsorter, fortsätter Pia Jönsson. Trelleborgs kommun har en fantastisk kuststräcka med ökat intresse bl.a. med anledning av pågatåget. Får vi också en ringväg kommer detta att underlätta pendlingen avsevärt till och från kommunens östra delar.

- Smygehamn och Beddingestrand ligger väldigt nära varandra och komplettera varandra bra med service. Att utöka dessa samhällen, med ytterligare boende, ger ett bra underlag för en fortsatt god och nära service men ger kanske också möjlighet till att attrahera nya verksamheter.

AB TrelleborgsHem äger i nuläget ingen mark i Beddingestrand men ser tätorten som högintressant och ser gärna en utveckling med hyresrätter i området. Mellan Smygehamn och Beddingestrand skiljer på närmaste stället 2,5 km. Samhällena är jämnstora med 1 286 invånare i Smygehamn resp. 1 343 invånare i Beddingestrand. Siffrorna avser 2017-12-31.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?