Värdar med uppdrag att skapa trygghet

Publicerad:

De är kommunens ögon och öron, de kommunicerar, registrerar och rapporterar. Sedan i somras finns sex trygghetsvärdar anställda av Trelleborgs kommun. Sju dagar i veckan, från eftermiddagen till långt ut på natten rör de sig till fots och med bil runt i hela kommunen.

Mirella, Albert och Patrik utgör det ena av de två arbetslagen med kommunens trygghetsvärdar.
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Mirella, Albert och Patrik utgör det ena av de två arbetslagen med kommunens trygghetsvärdar.

- Vi gör skillnad, menar trygghetsvärdarna som fått otaliga bevis på uppskattning från såväl unga som gamla.

Förra hösten och vintern var stundtals stökig i centrala Trelleborg. Ungdomar höll till på biblioteket och bevakningspersonal fick sättas in för att lugn och ro. Gasverket fick tillfälligt stängas kvällstid sedan det uppstått bråk utanför huset.

Kommunens olika verksamheter mobiliserades för att åter få lugn och ro i centrum. En av många åtgärder som sattes in var att förverkliga planerna på att anställa trygghetsvärdar. I mitten av juni började de sitt uppdrag.

- Vi är sex personer, uppdelade på två arbetslag, säger Patrik som är teamledare för det ena gänget. Vi har fått en bra start, och många säger att den gångna sommaren har varit den lugnaste på väldigt länge. Förhoppningsvis har vi bidragit till detta.

Det fanns många sökande till de sex tjänsterna som organisatoriskt sorterar under säkerhetsenheten. Till slut valdes sex personer ut - fem män och en kvinna. Alla har de olika bakgrund som kommer väl till pass det mycket utåtriktade arbete det innebär att vara trygghetsvärd.

- Grunduppdraget är att titta till kommunala fastigheter som skolor och förskolor. Se till att fönster och dörrar är stängda, rapportera skadegörelse och åtgärda enklare saker, berättar Mirella.

Det kan också handla om krossade rutor, vandaliserade bilar, nerskräpning och klotter. Hålla ett öga på presumtiva faror och titta till områden där människor samlas, exempelvis Centralstationen, Stadsparken och Generationsparken.

- Det kan vara ungdomsfester, idrottsevenemang, konserter och annat som kan utgöra en förhöjd risk för störningar i omgivningen. I första hand arbetar vi på offentliga platser där ungdomar samlas, mötesplatser som kan upplevas som störande eller hotande för omgivningen eller leda till kriminalitet i form av skadegörelse, missbruk eller annat.

Trygghetsvärdarna håller också ett öga på andra saker som kan påverka tryggheten i kommunen, tecken på väldsbejakande extremism och illegal affischering. Inför valet påträffades en hel del material av den sorten på elskåp, i gångtunnlar och på andra platser i kommunen.

- Vi får emellanåt samtal från privatpersoner som känner sig störda av ungdomar som spelar hög musik. Då åker vi dit och tar ett samtal med de unga, 95 procent av alla ungdomar är väldigt trevliga och har stor förståelse för att den musik de spelar kan störa andra.

- Vi måste få vara någonstans, är ett svar vi ofta får.

Trelleborgen är ett område som under årens lopp varit utsatt för skadegörelse och för ett par år sedan för en omfattande anlagd brand. Trygghetsvärdarna besöker området flera gånger under varje arbetspass.

- Det finns mycket narkotika i Trelleborg, konstaterar trygghetsvärdarna som både stöter på personer som är påverkade och synliga bevis i form av förpackningar och liknande.

- Våldet är också av ett annat slag idag än det varit tidigare, inte minst eftersom det finns mer vapen i omlopp.

Att polisen inte är närvarande i en utsträckning som vore önskvärd påverkar också situationen i Trelleborg.

En alldeles vanlig arbetsdag för trygghetsvärdarna börjar med stadsvandring till strategiskt utvalda platser som Klosterträdgården, Algatan, Stadsparken, Centralstationen, Övre, Generationsparken och Stortorget. Ofta blir det dialog med medborgarna som är nyfikna på trygghetsvärdarnas uppdrag.

Under kvällstimmarna kör de tre värdarna ut i kommunen i var sin bil, en västerut, en österut och en i centrala delarna. Bilarna är utrustade med brandsläckare, hjärtstartare och första hjälpen-utrustning och värdarna är utbildade i att kunna använda dem.

- Trelleborg är en till ytan stor kommun och vi ska täcka in hela området. Vi tittar till Anderslöv och byarna. Sammanlagt har vi ett femtiotal skolor och förskolor att hålla koll på.

Andra platser som regelbundet får besök är Söderslättshallens parkering, Skarpskyttens och Maxis parkeringsplatser, Norra kyrkogården, Östra stranden, Liljeborgsskolan, Akka-området, Östervångsparken och Fagerängen. Sommartid var trygghetsvärdarna ett vanligt inslag på Dalabadet och vid Smygehuk. Ronderingen görs dels med bil, dels tillsammans till fots vid midnatt.

Efter varje arbetspass görs en summering som sänds ut på e-post till berörda inom kommunen och polisen. Här kan förekomma kommentarer av typ;

"En laddstolpe lyser rött", "Brädan till staketet till fastigheten var sönder, annars allt lugnt", "Verksamhetsbesök och samverkan med personalen på fritidsgården. God stämning och trevlig atmosfär präglade tillvaron på gården", "Kollade kommunens olika skolor, kontrollerade och åtgärdade eventuella brister och förde dialog med medborgare på olika områden, "Ungdomsdialog med bilburna ungdomar, allt ok"

- Det känns bra och vi gör nytta på olika platser i kommunen. Vi försöker att se till att Trelleborg förblir just så tryggt och trevligt som vi vill ha det, säger gänget och gör sig redo att ge sig ut för ännu ett arbetspass i trelleborgarnas tjänst.

Ingrid Wall

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?