Förtydligande kring robot i socialtjänsten

Publicerad:

Med anledning av pressmeddelandet från Göteborgs universitet om robotar i socialtjänsten vill vi förtydliga och ge en mer nyanserad bild av hur det fungerar i Trelleborgs kommun.

Att göra roboten till medelpunkt i vårt arbete ger en felaktig bild av hur det ser ut i verkligheten och stämmer inte överens med vårt arbetssätt i Trelleborgsmodellen. Vårt huvudfokus är arbete och hur vi kan stötta de vi möter för snabbast väg till självförsörjning. Roboten är bara en del i det arbetet för att effektivisera den administrativa delen.

- Vi har applicerat tekniken på den löpande ansökan om försörjningsstöd, vilket är de allra flesta ansökningar vi får in. De här ansökningarna ser i stort sett likadana ut från månad till månad och handläggningen blir ganska monoton. Genom automatiseringen är handläggningen fortsatt rättssäker och håller hög kvalitet, men är mer effektiv, vilket gör att handläggarna kan använda sin kompetens och arbetstid till att fokusera på de ansökningar som är mer komplexa, säger Eleonore Schlyter, enhetschef i Trelleborgs kommun.

Genom att låta roboten ta hand om vissa beräkningar och beslut har vi kunnat använda våra resurser där vi vet att de gör mest nytta – i arbetet med att få fler trelleborgare i arbete så att de slipper söka försörjningsstöd.

I artiklar som skrivits efter pressmeddelandet har det felaktigt framstått som om personalen i Trelleborg känner oro och motsätter sig arbetet med en robot som handläggare. De kommentarerna är hämtade från intervjuer i andra kommuner.

- Vi uppskattar verkligen det här sättet att arbeta. Det underlättar i vårt möte med den arbetssökande när vi kan koncentrera oss på att prata jobb och hitta nya vägar för den sökande att etablera sig på arbetsmarknaden. Och de vi träffar uppskattar den service vi erbjuder genom direktrekryteringar och andra insatser som matchar arbetssökandes och arbetsgivarens behov, ofta inom det lokala näringslivet, säger Mikael Pettersson arbetsmarknadssekreterare i Trelleborgs kommun.

- Vi står inför stora utmaningar inom offentlig sektor där de grupper som är i behov av vår service ökar i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Vi behöver därför tänka nytt och använda den tekniken som finns för att fortsatt hålla samma kvalitet för de vi finns till för, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef i Trelleborgs kommun.

Mer information:
Zara Göransson Tosic 0410-73 40 33
Eleonore Schlyter 0410-73 30 90

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?