AB TrelleborgsHem avyttrar fastigheter för att frigöra kapital till nyproduktion

Publicerad:

AB TrelleborgsHem kommer inom kort att påbörja försäljningen av bolagets fastigheter inom kvarteret Bildsnidaren och Boktryckaren i Trelleborg. Bakgrunden till försäljningen är att AB TrelleborgsHem, för att fortsatt fullfölja planen med att bygga fler bostäder i Trelleborgs kommun, behöver frigöra kapital till de nya investeringarna.

Försäljningsprocessen kommer sannolikt att påbörjas under hösten med tillträde för den nya köparen under början av 2019. SVEFA har anlitats som exklusiv rådgivare för AB TrelleborgsHem i försäljningsprocessen.

- Vår yttersta ambition är att hitta en framtida ägare som tar ett långsiktigt ansvar både för drift och för skötsel, men också för den fortsatta kontakten med hyresgästerna säger bolagets VD Pia Jönsson. Vi kommer också att vara noga med att bedöma köparens seriositet och syn på långsiktighet innan en försäljning sker, eftersom den nye ägaren tar över de hyresavtal som idag finns med AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem fastslog 2016 den nuvarande investeringsplanen, som bl.a. innebär avyttring av fastigheter för sitt genomförande. Kommunfullmäktige beslutade därefter i februari 2017 om att utöka AB TrelleborgsHems kommunala borgensram med 600 mkr till totalt 1 585 mkr. På samma gång beslutade ägaren även att ställa sig bakom att bolaget får avyttra delar av det befintliga beståndet.

- Samtidigt som vi avyttrar fastigheterna i dessa kvarter så påbörjas också en detaljplaneprocess med att förtäta det intilliggande området utmed Engelbrektsgatan, säger Pia Jönsson. Detta kommer glädjande att innebära att vi förhoppningsvis inom några år kommer att bygga lika många nya bostäder, som vi nu avyttrar, just här.

Fastigheterna Bildsnidaren 1 och Boktryckaren 1 ligger på Hovslagaregatan 17-29 I Trelleborg och innehåller totalt 96 lägenheter, som upplåts med hyresrätt, i varierade storlekar från 1 rum och kök till 3 rum och kök.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?