Vilka är kommunens trygghetsvärdar?

Publicerad:

Trygghetsvärdarna har sedan i somras gjort sig bekanta med många i kommunen. Vi har under de senaste tre veckorna presenterat Daniel, Anders och Mirella för att öka bekantskapen till våra trygghetsvärdar. Denna vecka presenteras Mohammed.

Mohammed, som tidigare har arbetat på ett boende för ensamkommande barn och som elevassistent, tycker att det bästa med att vara trygghetsvärd är att han dagligen träffar och pratar med olika individer.

- Jag är lyhörd och kan kommunicera med alla, oavsett ålder och bakgrund.

Att kunna kommunicera och skapa goda relationer ser Mohammed som viktiga egenskaper hos en trygghetsvärd. Detta tillsammans med synlighet hoppas han ska leda till att trygghetsvärdarna kan bidra till en ökad känsla av trygghet i kommunen.

Även om allmänhetens bemötande gentemot trygghetsvärdarna generellt sett har varit positivt så säger Mohammed att det ibland kan vara svårt att nå fram till vissa individer. Han tycker att det är viktigt att trygghetsvärdarna inte slutar försöka och att de inom gruppen har bra förutsättningar för att nå fram till så många som möjligt.

- Vi är alla olika gamla med skilda bakgrund och erfarenheter så vi kompletterar varandra väl. Eftersom jag talar andra språk utöver svenska blir det naturligt att jag tar vissa dialoger och mina kollegor med erfarenhet av arbete på fritidsgårdar tar andra.

Mohammed tycker att uniformerna som trygghetsvärdarna har fyller två viktiga funktioner. Dels så är de reflexmärkta kläderna bra för synligheten, speciellt nu när det mörknar tidigare, och dels så skapar det en nyfikenhet hos folk vilket underlättar vid en första kontakt.

När det kommer till samarbetet med andra aktörer såsom polis, skola och socialförvaltning säger Mohammed att trygghetsvärdarna har rutiner för hur och när dessa ska kontaktas.

- Vi har kontinuerliga möten där vi utbyter information med varandra men utöver det har vi inte jättemycket kontakt med polis eller socialförvaltning eftersom vi såhär långt inte har stött på några situationer då detta krävts.

Kontaktuppgifter till våra bilar och trygghetsvärdar

Bil 1: 0722 31 39 41
Bil 2: 0722 31 40 69
Bil 3: 0722 31 70 19

E-post:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?