Vilka är kommunens trygghetsvärdar?

Publicerad:

Trygghetsvärdarna har sedan i somras gjort sig bekanta med många i kommunen. Under ett par veckor framöver kommer trygghetsvärdarna presenteras en och en här på hemsidan för att öka deras bekantskap ytterligare.

Mirella Flores är uppväxt i Brasilien och hon beskriver sin yrkesbakgrund som väldigt varierad. Idag är hon en av kommunens sex trygghetsvärdar med tidigare erfarenhet som bland annat lärare, tolk och valberedningsmedarbetare. Utöver sin tjänst som trygghetsvärd driver hon även ett företag inom kommunikationsbranschen.

Mirella beskriver uppdraget som trygghetsvärd, som en kommunikationskanal där det hela tiden handlar om att föra en dialog med alla som rör sig i kommunen.

- Vi är till för alla och för mig är en trygghetsvärd bryggan mellan kommunen och medborgarna.

Att jobba som trygghetsvärd i Trelleborg passar mig utmärkt eftersom det i mångt och mycket går ut på att söka kontakt och föra dialog med människor, säger Mirella. Hon beskriver sig som en öppensinnad och social person som har lätt för att skapa kontakt med andra.

- Jag tänker ofta med hjärtat och försöker se andra människors situation utifrån deras perspektiv.

Samarbetet trygghetsvärdarna emellan fungerar väldigt bra säger Mirella och fortsätter - vi har gemensamt skapat rutiner för arbetet som bygger på kunskap om varandras styrkor och svagheter. Även samarbetet med andra aktörer tycker hon fungerar väl och trygghetsvärdarna har rutiner för hur och när de tar kontakt med exempelvis polis, sjukvård eller socialförvaltningen.

-Det är viktigt att vi inte är ensamma i arbetet och vi har lyckats få bra kontakt med bland annat socialförvaltningen och fritidsgårdarna.

Mirella upplever att de flesta hon pratar med ute har en positiv inställning till trygghetsvärdarna och hon känner att de börjar få en bra relation till ungdomarna vilket hon ser som positivt. Ibland har vi fått frågan om vi är polis eller väktare säger Mirella och fortsätter - då har vi förklarat vad vi gör och att vi är trygghetsvärdar. Hon tycker det är bra att folk är nyfikna och vill veta vad dom gör eftersom förväntningarna på trygghetsvärdarna kan bli fel om man tror att de är väktare.

Kontaktuppgifter till våra bilar och trygghetsvärdar

Bil 1: 0722 31 39 41
Bil 2: 0722 31 40 69
Bil 3: 0722 31 70 19

E-post: trygghetsvard@trelleborg.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?