Vilka är kommunens trygghetsvärdar?

Publicerad:

Trygghetsvärdarna har sedan i somras gjort sig bekanta med många i kommunen. Under ett par veckor framöver kommer trygghetsvärdarna presenteras en och en här på hemsidan för att öka deras bekantskap ytterligare.

Bild på Anders Hansson
Foto: Sebastian Meglic Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bild på Anders Hansson

Anders har jobbat som trygghetsvärd i kommunen sedan i juni och han tycker att bemötandet från såväl yngre som äldre generellt sett har varit väldigt bra.

- Jag och mina kollegor blir alltid bemötta på ett positivt sätt och jag har aldrig upplevt att man blivit ifrågasatt.

Att trygghetsvärdarna ofta får ett så bra bemötande tror Anders beror mycket på deras arbetssätt och hur de själva bemöter folk. Vi ska skapa relationer, inte gå in och gripa folk, säger Anders och tillägger att man inom gruppen känner tillit till varandra och drar nytta av varandras styrkor – bland annat språkkunskaper och kontaktnät, vilket är en fördel i det relationsskapande arbetet.

Anders har tidigare arbetat både inom kriminalvården och som köksmästare men att som trygghetsvärd få möjligheten att bidra i kommunens arbete för att öka den upplevda tryggheten ser han som en rolig och givande utmaning.

- Många känner sig kanske otrygga av olika anledningar och kan jag minska den upplevda otryggheten bland de som bor och vistas i kommunen så är det såklart jätteroligt.

Arbetsuppgifterna för trygghetsvärdarna är varierande och består bland annat av att ha närvaro vid strategiska platser, kontrollera och rapportera skadegörelse och klotter samt att föra en dialog med de som rör sig i kommunen.

- Att vara trygghetsvärd innebär att man fångar upp och skapar en relation till ungdomarna. Mötena vi har betyder mycket, både för oss och för de vi pratar med.

Under de månader som trygghetsvärdarna har varit i tjänst tycker Anders sig redan kunna se små förändringar vilket bidrar till att arbetet känns tillfredsställande. Samarbetet med andra aktörer som arbetar för ett tryggare Trelleborg tycker Anders fungerade väldigt bra under Palmfestivalen men han säger samtidigt att det kan bli ännu bättre i vardagen.

- Under Palmfestivalen kände man sig verkligen som en del av en större enhet med ett gemensamt syfte. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi inte hade några incidenter den helgen.

Kontaktuppgifter till våra bilar och trygghetsvärdar

Bil 1: 0722 31 39 41
Bil 2: 0722 31 40 69
Bil 3: 0722 31 70 19
E-post: trygghetsvard@trelleborg.se

Del två i serien om Trygghetsvärdarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?