Trelleborg vill lära av Umeå

Publicerad:

Under tre dagar den här veckan befinner sig medarbetare från Trelleborgs kommun i norrländska Umeå. Syftet med studieresan är att få kunskap och inspiration till arbetet med Trelleborgs stadsutveckling.

Representanter för Trelleborgs kommun är på studieresa i Umeå.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Representanter för Trelleborgs kommun är på studieresa i Umeå.

- Umeå är en innovativ och expansiv kommun. Resan vi står inför i Trelleborg är till stor del lik den som Umeå kommun har gjort och vi kan lära mycket av deras arbete, säger Fredrik af Winklerfelt, tillväxtsamordnare i Trelleborgs kommun.

Umeå har visat exempel på hur samarbete över förvaltningsgränser har gett intäkter till regionen och utvecklat verksamheten. Representanterna för Umeå trycker även på hur viktigt det har varit att fullfölja antagna strategier och pågående projekt även om enskilda tjänstepersoner eller politisk styrning byts ut.

Likt Trelleborg är Umeå inne i en expansiv fas. Kommunen vill växa från dagens 128 000 invånare till 200 000 invånare år 2050. Hur gör man detta effektivt? Hur kommunicerar man att gator och torg kan vara avstängda ibland under byggnation och förändring?

Råden från Umeå kommun är att det krävs en vision och gemensam berättelse om var staden är på väg för att utvecklingen ska kunna ske. Samsyn och gemenskap om målbilden kan skapas genom bland annat medborgardialog och enkäter.

Under studieresan har Trelleborgs kommuns medarbetare även fått lyssna på erfarenheterna av att vara europeisk kulturhuvudstad 2014 samt hur Umeå, genom sitt 30-årsjubilerande jämställdhetsutskott, jobbar med jämställdhet. Bland annat arbetar man med jämställd stadsutveckling samt gör en jämställdhetsanalys av budgeten.

Studiebesöket görs inom ramen för projektet Regional kärna som samfinansieras av Tillväxtverket.

Regional kärna

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?