Fortsatt tryggt i Trelleborg

Publicerad:

Årets trygghetsmätning som Polisen genomfört i samverkan Trelleborgs kommun visar på fortsatt lågt problemindex i kommunen. Trygghetsfrågorna är prioriterade och inom ramen för Tryggare Trelleborg sker ett övergripande arbete såväl inom kommun som med andra myndigheter.

Trygghetsvärdarna är en viktig del i detta, de kan tidigt upptäcka och rapportera problem, vilket ger en bra bild av vad som sker i Trelleborg.

Den aktuella mätningen visar att utsattheten för brott fortfarande är liten vilket stämmer överens med brottsstatistiken och antalet anmälda brott. Trots detta är den upplevda otryggheten hög.

Bilar som kör för fort och buskörning med mopeder och mc är de största anledningarna till otrygghet bland befolkningen i Trelleborgs kommun. Det är främst i tätorten och Anderslöv som man upplever detta som ett problem.

Skegrie och Smygehamn är de platser som visar på en mindre andel upplevda problem, medan det är större i Trelleborgs tätort och Anderslöv. I Anderslöv upplever de boende att ungdomsgäng stör ordningen men även att det finns problem med nedskräpning.

Många oroar sig för inbrott, trots att det sker få inbrott i kommunen. Och i tätorten känner man sig inte trygg utomhus på kvällstid.

- Det pågår ett långsiktigt förebyggande arbete i kommunen inom ramen för Tryggare Trelleborg, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Kommunen har sedan i somras 6 trygghetsvärdar som rör sig ute i kommunen och vi håller just nu på att utreda kameror i centrum. Tekniska förvaltningen har satt in stora insatser för att städa i kommunen.

Varje år gör Polismyndigheten trygghetsmätningar i flertalet kommuner i landet. Sedan 2016 väljer Trelleborg att göra separata mätningar i Anderslöv, Skegrie och Smygehamn. Det sammanlagda värdet för Trelleborgs kommun stannar i år på 2,21 vilket är en ökning. 2017 var värdet 1,75 och 2016 låg det på 1,81.

Frågorna handlar bland annat om nerskräpning, skadegörelse, berusade personer och bostäder som är tillhåll för alkoholister och narkotikamissbrukare.

Trafikproblemen kvarstår

Trafikproblemen har varit återkommande under de år som undersökningen gjorts – bilar kör för fort och det förekommer buskörning med mopeder. I Anderslöv och Skegrie är siffran betydligt högre än i tätorten och markeras med kraftigt rött i protokollet. Siffrorna har dessutom ökat från föregående år.

Av de tillfrågade trelleborgarna har 1 procent under det senaste året utsatts för fysiskt våld. 11 procent har utsatts för stöld, och 7,5 procent för skadegörelse.

Oron för att utsättas för inbrott ligger på högre nivå än föregående år. Totalt säger 65 procent att de oroas för inbrott i bostaden. Oron för att bil, mc eller cykel ska stjälas ligger lägre.

Otryggheten utomhus, ensam sen kväll är generellt sett låg, förutom i Trelleborgs tätort där den har ökat sedan föregående år.

- Trygghetsmätningen är en viktig indikator för hur vi lyckas med att göra Trelleborg till en trygg och trivsam kommun, säger Torbjörn Karlsson.

Rapport-LPO-Trelleborg-TM2018.pdf (PDF-dokument, 217 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?