Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

AB TrelleborgsHem satsar på Malörten

Publicerad:

Boverket har beviljat TrelleborgsHem ekonomiskt stöd om 10,1 miljoner kronor för renovering av innergårdar på fastigheten Malörten 1 i Trelleborg.

Syftet med renoveringen är att stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

- Mycket glädjande besked, och vi ser fram emot att kunna skapa framtidens gårdar tillsammans med våra hyresgäster, säger Ricardo Klemensson, fastighetschef på AB TrelleborgsHem. Malörten är ett av de områden som omfattas av förordningen om stöd till utemiljöer i vissa område, vilket ger oss möjlighet att söka ekonomiskt stöd för projektet.

- För att kunna ta tillvara allas tankar och förslag kommer vi att bjuda in till gemensamma dialoggrupper och workshops på området under 2019, säger Ricardo Klemensson. Vi hoppas och tror på en minst lika stor uppslutning som under Fagerängsprojektet, som färdigställts nu under 2018.

Totalkostnaden för projektet är 20,2 miljoner kronor och omfattar bl a omasfaltering av gångvägar, nya lekredskap på lekplatserna, ny belysning, och utegym. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?