Klartecken för 207 nya lägenheter i Trelleborg

Publicerad:

Under tisdagen 6 mars gav Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnd klartecken för 207 nya lägenheter i centrala Trelleborg, varav 72 är tänkta för äldre. Planerna innebär också möjligheter till större och bättre skolgård för eleverna på Kunskapsskolan.

Förslag från Strandberg Arkitektur hur korsningen Hedvägen och Johan Kocksgatan kan komma att se ut. Bilden är endast en illustration och kan komma att ändras.
Foto: Strandberg Arkitektur Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förslag från Strandberg Arkitektur hur korsningen Hedvägen och Johan Kocksgatan kan komma att se ut. Bilden är endast en illustration och kan komma att ändras.

Detaljplanen som antagits av samhällsbyggnadsnämnden gäller kvarteret Hyveln, i korsningen mellan Hedvägen och Johan Kocksgatan i Trelleborg.

- Bostäderna kommer kunna ge rum åt många både nya och gamla trelleborgare. Och däribland många äldre, eftersom detaljplaneförslaget möjliggör äldreboende i kvarteret, beskriver Sofi Lott som är planarkitekt på Trelleborgs kommun.

Förslag från Strandberg Arkitektur om hur kvarteret kan komma att se ut.
Bilden ovan: Förslag från Strandberg Arkitektur hur innergården kan komma att se ut.

Permanent bygglov för Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en skola för årskurserna 4-9 och har cirka 260 elever. Sedan tidigare har skolan ett tillfälligt bygglov fram till 2021 men utan möjlighet till förlängning. Med den nya detaljplanen kan skolan istället få bli kvar permanent.

Förslaget innebär att Kunskapsskolan kan få permanent bygglov, och även att skolans elever får möjlighet till en större skolgård

- Skolgården är idag ganska liten och behöver bli större för att eleverna ska få möjlighet till en bättre utomhusmiljö. Därför innebär förslaget en större skolgård och därmed bättre möjligheter till lekar och aktiviteter, säger Sofi Lott.

Förslag från Strandberg Arkitektur om hur fasaden mot Hedvägen kan komma att se ut.
Bilden ovan: Förslag från Strandberg Arkitektur hur fasaden mot Hedvägen kan komma att se ut.

Vad händer nu?

Efter att detaljplanen nu antagits av Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnd kommer det i tre veckor finnas möjlighet att överklaga beslutet. Om ingen överklagar vinner detaljplaneförslaget laga kraft, och blir därmed gällande för kvarteret Hyveln.

När detaljplanen blivit gällande tar istället bygglovsprocessen vid och det blir fritt fram för fastighetsägare att söka bygglov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?