Trelleborg klättrar i företagsrankning

Publicerad:

Trelleborgs kommun är den trettonde bästa kommunen i landet när det kommer till miljö och hälsoskydd. Det visar SKL:s Öppna jämförelser inom området Företagsklimat. Trelleborg gör ett rejält kliv framåt, från plats 77 2016 till plats 13 i år.

- Det är förstås väldigt glädjande att kunderna är nöjda med den service vi ger dem, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Det är femte gången som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför en Öppna jämförelser inom företagsklimat. I den här undersökningen deltog 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar. Den görs enligt analysmodellen Nöjd Kund Index, NKI, som är en etablerad modell att mäta kundnöjdhet inom såväl den privata som offentliga sektorn. Det går också att jämföra en kommuns resultat med andra kommuner och andra verksamheter. Ur undersökningen kan man också ta fram hur företagens syn på kommunernas service och myndighetsutövning förändras över tid.

Undersökningen bygger på dels ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett med kommunens myndighetsutövning, dels av sex kvalitetsfaktorer, serviceområden, som på olika sätt speglar myndighetsutövningen.

För Trelleborgs del hamnar området bygglov på plats 76 i riket. Förra året var placeringen 54, medan man år 2014 hamnar på plats 119 i landet. Miljö och hälsoskydd har gått från 66 år 2012, via 61 två år senare och plats 77 2016 till plats 13 i den nya undersökningen. Livsmedel ligger på plats 79 i landet, att jämföra med plats 86 året innan.

NKI värdet för bygglov ligger på 64, för miljö och hälsoskydd på 79 och för livsmedel på 73.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?