Maj

 • Med fokus på barns rättigheter

  Hela delegationen samlad.

  Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Det är ett arbetande nätverk där tio svenska kommuner ingår. Partnerskapet arbetar utifrån en gemensam överenskommelse.

 • Hur kan vi kommunicera?

  Vid ett längre strömavbrott eller en annan typ av kris så är det viktigt att du kan ta del av den information som ges av myndigheter och media. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra, därför är det bra om du vet vart du ska vända dig för att ta del av samhällsviktig information samt hur du kan förbereda dig för att klara av att kommunicera under exempelvis ett längre strömavbrott. Hur kan vi kommunicera?

 • Fortsatt eldningsförbud

  Inte ett moln så långt ögat kan nå, inte en droppe regn på många dar och 10-dygnsprognosen från SMHI lovar inte heller något regn. Detta gör att det är väldigt torrt, brandrisken är hög och det är fortsatt eldningsförbud.

 • Näringslivsfrukost 7 juni

  Hur påverkas det lokala näringslivet av en ny stadsdel? Det var en gång en tågstation som hette Trelleborg Öfvre. Men här sätts snart spaden i marken och inom några år står 550 – 600 nya bostäder klara.

 • Om Krisen eller Kriget kommer

  Till Sveriges invånare. Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet.

 • Arkeologer letar efter boplatser

  Magnus Andersson från Arkeologerna undersöker marken under matjorden.

  Nu är de arkeologiska undersökningarna i den planerade ringvägskorridoren igång. Parallellt med varandra arbetar två arkeologer med att undersöka sökschakt på områden som, baserat på tidigare kunskaper, kan innehålla fornfynd från såväl stenålder som bronsålder.

 • Förbered dig för längre strömavbrott!

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och titta över din egen beredskap hemma.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa