Tre förslag för utveckling av Business center Trelleborg

Publicerad:

Under våren 2018 har tre konsultteam arbetat fram förslag på hur östra verksamhetsområdet kan utvecklas till ett business center. Nu är utvärderingen klar – och förslagen kan visas upp för allmänheten.

Palmhus och boulevard föreslås skapa en entré till Business center Trelleborg.
Foto: Wingårdh Arkitekter och WSP Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Palmhus och boulevard föreslås skapa en entré till Business center Trelleborg.

Då Trelleborgs Hamn måste flytta till ett nytt läge för att tillgodose framtida krav från sjöfarten krävs en ny ringväg och nya funktioner för incheckning och uppställning. Detta ger Trelleborgs kommun en möjlighet skapa attraktiva stadsdelar i gamla hamnområdet samt att utveckla det gamla östra verksamhetsområdet med sina verksamheter till ett nytt framtidsbetonat område med mervärdesskapande verksamheter för regionen och Trelleborg.

Konsultteamen BSK Arkitekter tillsammans med Nord Architects, Wingårdh Arkitektkontor tillsammans med WSP och C.F. Møller Architects tillsammans med Tyréns har presenterat olika förslag på hur området ska se ut. Ett krav har varit att det ska finnas incheckning, lastbilsuppställning, logistikcenter på plats.

- Vi har fått in tre intressanta förslag från de olika konsulteamen, där dessa har tolkat och gjort olika bedömningar kring vad som är viktigt för området, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Trelleborgs kommuns har i arbetet med Business center stort fokus på samverkan och dialog med nuvarande fastighetsägare och verksamhetsutövare samt Trelleborgs hamn. De tre förslagen har genomgått en omfattande utvärdering av medarbetare vid flera av kommunens förvaltningar och ett flertal av samarbetsparterna.

Styrkor i förslagen

Wingårdh Arkitekter och WSP:s förslag

- Wingårdh Arkitekter har tillsammans med WSP på ett intressant vis skapat en entré till och från Sverige men även en spännande entré till Trelleborg från öster med en boulevard. Det tydliga natur- och rekreationsstråket kan, som en möjlig tidig start i utvecklingen, knyta ihop villaområdet och kusten söder om väg 9 med framtida BCT vilket visar på mervärden för hela Trelleborg, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

C.F. Møller Architects och Tyréns

- C.F. Møller har tillsammans med Tyréns på ett framgångsrikt vis visualiserat vad som kan komma att vara de strategiska succékriterierna för att uppnå de kvaliteter vårt samarbete vill åstadkomma. Genom marknadsföring av områdets signum kring hållbarhet och upplevelse blir detta ett kännetecken för framtida BCT, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Figur ur C.F. Møller och Tyréns förslag.

BSK Arkitekter och Nord Architects

- Idéerna som BSK Arkitekter tillsammans med Nord Architects tagit fram avseende de tunga trafikflödena till och från området och upplevelsen av ett stort viktigt logistikcenter i BCT och för regionen är intressanta. Utöver detta finns det detaljer i funktionaliteten för det framtida truckcentret som kan bidra till att minska miljöbelastningen av denna funktion för området och hela staden, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business center Trelleborg.

Bild ur BSK Arkitekter och Nord Architects förslag

Fortsatt arbete

Utvärderingen kommer att resultera i en sammanställning av goda idéer att bygga vidare på ur alla tre förslagen. Sammanställningen ska ligga till grund för fortsatt arbete och diskussion som i sin tur ska leda till en fysisk strukturplan för området.

Förslagen offentliggjordes den 28 juni och finns att se i stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025:s lokal under sommaren. Vid två tillfällen är lokalen på Algatan 5 i Trelleborg bemannad; den 3 och 17 juli klockan 11-14. Utöver detta går det bra att boka tid för att se förslagen.

Arbetet med Business center bedrivs inom projekten Kuststad 2025 och Regional kärna som samfinansieras av EU och Tillväxtverket.

Samfinansierat av EU. Samfinansierat av Tillväxtverket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?