Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Strategiskt besök till Eindhoven

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tack vare finansiering av statliga Tillväxtverket kunnat genomföra en studieresa till Eindhoven i Nederländerna. Besöket sker inom projektet Regional kärna där Trelleborg har pekats ut som en betydelsefull stad för regionens tillväxt.

Eindhoven har genomgått en stor och lyckosam strukturomvandling efter en stor industriell kris på 90-talet. De har arbetat aktivt med att förändrat synen på sin stad och att göra den mer attraktiv för internationella företag och nationella investerare samt har varit vana vid att samarbeta och välkomnat förändring. De har nu ett övergripande projekt som "Brainport Eindhoven".

Besöket innefattar bland annat information från Stadshuset om stads- och näringslivsutveckling, besök på Strijp-S som är industrikoncernen Philips övergivna verksamhetsområde som nu fyllts med nya verksamheter samt Tekniska Universitetet för att höra om deras arbete med innovativa belysningslösningar.

Deras arbete har varit väldigt framgångsrikt och de har fått flera internationella priser för sitt utvecklingsarbete. Tydliga strategier för näringslivet och etablering på arbetsmarknaden för nyinflyttad arbetskraft som en viktig del i framgången. Viktigt har också varit en strategi för kommunikation såväl internt som externt för att marknadsföra sig och underlätta företagsetableringar.

Arbetsgrupp
Charlotte Lindström, Projektledare Kuststad 2005
Charlotte Rosenlund- Sjövall, Stabschef
Fredrik af Winklerfelt, Projektledare Regional Kärna
Inger Sellers, Region Skåne
Anna Engblom, Näringslivsstrateg
Sandra Gustafsson, Miljöchef
Torbjörn Karlsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Mikael Rubin (M)
Henrik Silfverstolpe (L)
Susanna Winblad, Ystad kommun
Fredrik Geijer, Kommundirektör
Jenny Skantze, EU- samordnare

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?