Skarpskyttens pendlarparkering avgiftsbeläggs

Publicerad:

Från och med 1/9 kommer Pendlarparkeringen Skarpskytten vara avgiftsbelagd. I dagsläget är beläggningsgraden på parkeringsytan väldigt hög och det är svårt för många pendlare att hitta en lämplig parkeringsplats inom rimligt avstånd till Trelleborgs centralstation. För att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna för personer som pendlar avgiftsbeläggs parkeringen.

Reglering

Ungefär hälften av parkeringsplatserna kommer vara reglerade med månadskort (utan garanterad plats), där parkören får stå max 24 timmar i följd. Resterande parkeringsplatser regleras med avgift per timme. Dessa platser kommer möjliggöra långtidsparkering, samt tillgänglighet till parkering för sällanpendlare och spontanresor.

Betalningsmöjligheter

På Skarpskyttens pendlarparkering kommer du kunna betala din parkeringsbiljett via app, sms eller talsvar. Det kommer finnas informationstavlor på parkeringen som förklarar hur man går tillväga för att betala avgiften.

Taxa

Månadskort: 200 kronor
Per timme: 4 kronor (första timmen gratis)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?