Ingen lösning på parkeringsproblem vid Smygehuk

Publicerad:

Nu ger Trelleborgs kommun upp försöken att få till stånd en konstruktiv lösning på parkeringsproblemen vid Smygehuk, Skandinaviens sydligaste udde. Kommunen har inte lyckats nå en överenskommelse vare sig med den privata fastighetsägaren eller Trafikverket. Sedan förra året är det förbjudet att campa på området norr om Köpmansmagasinet, men trots detta fortsätter husbilar och husvagnar att övernatta här.

Karta med kommunens parkeringar
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta med kommunens parkeringar

Det var i fjol som Länsstyrelsen gjorde en helomvändning och inte beviljade det undantag från strandskyddsbestämmelserna som gällt i många år för den privatägda marken. Mark och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd så förbudet att använda marken för uppställning blev gällande. Trots detta användes gräsytan för parkering hela sommaren. Trelleborgs kommun arbetade intensivt med frågan, inte minst eftersom området drog till sig besökare som gav upphov till störningar av olika slag.

Under våren har förhandlingar förts mellan den privata fastighetsägaren och Trelleborgs kommun. Avsikten var att kommunen skulle arrendera marken och därmed ansvara för ordning och skötsel. Parterna kunde dock inte komma överens och därmed har kommunen inget som helst ansvar för hur markområdet används.

Trelleborgs kommun har också fört samtal med Trafikverket för att kunna använda mark väster om Smygehuk, på norra sidan av riksväg 9, för parkering av personbilar. Marken ägs av kyrkan som är villiga att arrendera ut den, men Trafikverket säger nej eftersom utfart skulle ske till riksvägen.

Idag finns parkeringsmöjligheter på kommunal mark omedelbart öster om nerfarten till hamnen, samt längst nere vid Utkiken. Husbilar hänvisas till parkeringen vid fyren. Stenar har lagts ut som markerar gränsen mellan den privatägda marken och kommunens område. Skyltning kommer att ske i området och Turistbyrån informerar besökande om vad som gäller.

- Det är beklagligt att vi inte kunnat komma till en lösning, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Smygehuk är en av de stora turistmagneterna i Skåne och vi vill förstås att så många människor som möjligt ska kunna njuta av naturen och miljön här. Men vi som kommun kan bara ansvara för de områden vi har rådighet över.

Den som vill ta sig till Smygehuk i sommar utan bil, har flera möjligheter. Skånetrafikens linje 190 trafikerar udden på sin väg till och från Ystad, det finns cykelväg längs kusten och under perioden 25 juni till 19 augusti går det att fritt åka med den dubbeldäckade Londonbussen mellan Trelleborg och sydligaste udden.

Följ uppdateringar om Smygehuks parkering här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?