Gymnasielever ska få unga att säga nej till tobak

Publicerad:

Sex gymnasielever från Trelleborg har under sommaren ett lite annorlunda sommarjobb hos Trelleborgs kommun. De ska inspirera elever i grundskolan att säga nej till tobak.

Gymnasielever som ska jobba med tobaksförebyggande insatser under 2018 (från vänster): Oscar Nordström, Emilia Hagesäter, Viktor Uggla, Sandra Ahlfors, Hampus Larsson och Emelie Berggren.
Foto: Jakob Skarphagen Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gymnasielever som ska jobba med tobaksförebyggande insatser under 2018 (från vänster): Oscar Nordström, Emilia Hagesäter, Viktor Uggla, Sandra Ahlfors, Hampus Larsson och Emelie Berggren.

Under några veckor ska de sex gymnasieleverna läsa på och få lära sig mer om tobakens risker för hälsa och miljö, samt om Barnkonventionen. Och i höst ska de åka ut i kommunen och föreläsa för elever i årskurs sex på tolv olika skolor.

- Jag tror att vi som gymnasieelever kan påverka elever i grundskolan ganska mycket. Jag minns själv hur jag, när jag gick i grundskolan, såg upp till personer som gick på gymnasiet, säger Emilia Hagesäter som är en av sommarjobbarna.

Sommarjobbarna har också i uppdrag att ta fram goda råd till politiker om tobaksförebyggande insatser.

- Jag hoppas verkligen politikerna kommer lyssna på oss och på de råd vi ger dem. Vi kan ge dem ett annat perspektiv, säger Emilia Hagesäter.

Fler unga rökare i Trelleborg än genomsnittet

Att förebygga tobaksanvändning är särskilt viktigt eftersom ungdomar som röker cigaretter använder narkotika i högre grad än ickerökande ungdomar. Och enligt folkhälsoenkäten för barn och unga 2016 röker ungdomar i Trelleborg i högre utsträckning jämfört med Skånes genomsnitt, samtidigt som fler än genomsnittet också använt narkotika.

- Tobak är en del av många ungas vardag, och många blir erbjudna tobak. Det är viktigt att få höra ofta och från många olika håll att tobak är farligt, säger Emelie Berggren som är en av sommarjobbarna.

Om projektet Feriearbete om tobak

Projektet samordnas av Länsstyrelsen Skåne, förutom Trelleborgs kommun deltar sex andra skånska kommuner. Handledare för ungdomarna i Trelleborg är Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen, på Trelleborgs kommuns Avdelningen för hållbar utveckling.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?