Totalt grill- och eldningsförbud - nu även på egen tomt

Publicerad:

På grund av det torra och varma vädret förbjuds nu all form av eldning med öppen låga utomhus samt liknande åtgärder. Nu är det också förbjudet att grilla på den egna tomtmarken.

Länsstyrelsen beslutade den 25 juli om ett skärpt eldningsförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar nu all form av eldning och grillning på alla platser även på den egna tomtmarken. Beslutet upphör först att gälla när upphävandet fattats av landshövdingen och när detta har kungjorts.

Detta betyder att du inte får:

  • använda grill oavsett typ (elektriskt stekbord på höga ben är tillåtet)
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (ej heller stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet omfattar inte så kallade heta arbeten (till exempel svetsning, skärning, och andra arbeten som kan innebära gnistbildning) som är viktiga ut samhällssynpunkt och som kan ske enligt regelverk för sådana arbeten.

Generella tips

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen eller fimpar cigaretter
  • Är du osäker på om du får grilla/elda eller ej på en viss plats så låt hellre bli. Använd förnuftet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?