Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Fastighetsägare bjöds in till möte om ringväg och hamninfart

Publicerad:

På torsdagen diskuterades den fortsatta processen med att bygga en östlig ringväg och en ny hamninfart under ett möte med ägare av bostadsfastigheter inom den planerade vägens markzon. Totalt deltog cirka 30 personer.

De speciellt inbjudna fastighetsägarna fick också information om möjligheten till frivillig inlösen. Erbjudandet går ut på att Trelleborgs kommun redan nu är villig att köpa in direkt berörda bostadsfastigheter. Anledningen är att kommunen har förståelse för svårigheten att sälja en fastighet i den aktuella markzonen under planeringsprocessen.

Det är först med antagen detaljplan som en kommun har skyldighet och rättighet att lösa in fastigheter med beteckningen allmän plats i planen.

Totalt är det 23 bostadsfastigheter längs med de planerade vägarna som är direkt berörda av den vägkorridor som kommunfullmäktige fattade beslut om den 27 november 2017. Direkt berörd definieras den fastighetsägare vars bostadsfastighet (hela eller del av) ligger inom markzonen där vägen i nuläget planeras.

Markzonen inkluderar vägen plus en skyddszon på 30 meter från vägkanten.

Direkt berörda ägare av bostadsfastigheter kan boka in enskilda samtal med Trelleborgs kommuns mark- och exploateringschef. I de fall ägare av bostadsfastigheter väljer att sälja till kommunen kommer oberoende värderingsman och förhandlare att anlitas.

Övriga fastighetsägare inom markzonen kommer att bjudas in till ett separat möte.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?