Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Kuststad, Skyttsgården och hästar i kommunstyrelsen

Publicerad:

I morgon, onsdag 28 februari, träffas kommunstyrelsen för att fatta beslut i fyrtio olika ärenden. Dessa spänner från ny idrottshall till köpeavtal på Östervång och försäljning av Tullkammaren. Dessutom ska politikerna besluta om Kuststaden, framtida vattenförsörjning och Skyttsgårdens nya liv.

Trots att februari är årets kortaste månad var det tanken att den skulle inrymma två kommunstyrelsemöten, ett i början och ett i slutet av månaden. Det första blev emellertid inställt på grund av för få ärenden.

Sammanträdet kommer att börja med en workshop kring digitalisering, den kanske största förändringsfaktorn i samhället. Politikerna ska arbeta med frågor som digital agenda för Trelleborg, förutsättningar för en framgångsrik digitalisering, förväntningar och krav på kommunen och möjligheter och utmaningar.

Översiktsplanen för kommunen har varit ute på samråd under sommaren och hösten förra året, nu ska redogörelsen för denna godkännas. Kommunens arbete med mänskliga rättigheter tas upp för beslut, förslaget är att all personal ska omfattas av en utbildning i frågan.

Skyttsgården, gammalt lasarett, museum, musikskola och mycket mer, föreslås bli en social och kulturell mötesplats. Nu ska ett flertal nämnder säga sitt om förslagen.

Fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med planerna på en ny ridanläggning i kommunen. Senast sista augusti ska förslaget vara klart.

Flera ärenden på dagordningen gäller Kuststad 2025, östlig ringväg, check in och hamninfart, Sjöstaden, samt inlösen av fastigheter som ligger i vägen för vägen

Köpeavtal för fastigheten Östervång 1:77 och 1:115 ska beslutas liksom den framtida dricksvattenförsörjningen för Trelleborg.

Bland övriga ärenden finns revisionsrapport om kundtjänst, remissvar, Trelleborgs hamns önskemål att sälja gamla Tullkammaren samt exploatering av Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?