Trelleborgs kommun på plats 39 av 290 när grundskolor rankas

Publicerad:

Trelleborgs kommun hamnar på plats 39 av 290 kommuner i SKL:s årliga rapport "Öppna jämförelser: grundskola 2018", en fortsatt klättring uppåt jämfört med föregående års placering på plats 55 och plats 102 året dessförinnan.

Trelleborgs kommun hamnar på plats 39 av 290 kommuner i SKL:s årliga rapport ”Öppna jämförelser - grundskola 2018”.
Foto: https://pixabay.com/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs kommun hamnar på plats 39 av 290 kommuner i SKL:s årliga rapport ”Öppna jämförelser - grundskola 2018”.

SKL:s rapport visar bland annat att:

  • Trelleborgs kommun rankas på 39:e plats av Sveriges 290 kommuner och på 7:e plats av Skånes 33 kommuner;
  • 81,9 % av eleverna i årskurs 9 har uppnått kunskapskrav i alla ämnen;
  • meritvärdet för eleverna i årskurs 9 ligger på 237,8 (maxvärde 340 för 17 ämnen);
  • 88,4 % av alla elever i årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram (har grundläggande gymnasiebehörighet);

SKL räknar fram ett modellberäknat värde för respektive kommun utifrån bland annat befolkningssammansättning. Årets resultat visar att eleverna i Trelleborgs kommun presterar högre än det värdet.

– Det är glädjande att se att skolresultaten i Trelleborgs kommun har förbättrats sedan föregående år, säger Sofia Henderup Larsson, utbildningschef för grundskolan och grundsärskolan i Trelleborgs kommun. Den positiva trenden vad gäller andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen och som är behöriga till gymnasiet är ett resultat av ett fokuserat arbete för att stärka elevernas måluppfyllelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?