Statligt bidrag ger effekt i Trelleborg

Publicerad:

Runt 120 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till allmänna bidrag till landets kommuner. Mest pengar, cirka 111 miljarder, går till kommunalekonomisk utjämning. Fem miljarder ska användas till stöd med anledning av flyktingsituationen.

- Riksdagsbeslutet ger det nya styret i Trelleborg ökade möjligheter att satsa på vård, skola och omsorg på det sätt som vi tidigare sagt, säger kommunstyrelsens tillträdande ordförande Mikael Rubin.

Riksdagen sa ja delvis till regeringens förslag, delvis till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag för ur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Det är idag inte klart hur stor del av pengarna som kommer Trelleborgs kommun till del.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?