Oppositionen formerar sig

Publicerad:

De fem oppositionspartierna socialdemokraterna, miljöpartiet, söderslättspartiet, centerpartiet och liberalerna går samman i en valtekniska samverkan för den kommande mandatperioden.

Det gör man för att kunna fördela posterna i nämnder, styrelse och bolag så att alla får representation. Partierna ska också framöver driva sina egna sakpolitiska frågor.

Det är den nuvarande politiska styrningen som får sällskap av liberalerna i det valtekniska samarbetet. Det kommer att innebära att i de sex saknämnderna kommer socialdemokraterna få ordinarie ledamöter och en ersättare i samtliga nämnder. SÖS, C, L och MP får fyra representanter i alla nämnder, en ordinarie samt tre ersättare att fördela mellan de olika partierna och de olika nämnderna. Saknämnderna kommer från årsskiftet att ha sju ordinarie ledamöter och nio ersättare under förutsättning att kommunfullmäktige fattar detta beslut på måndag, 17 december.

Kommunstyrelsen kommer att bestå av femton ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Genom det valtekniska samarbetet mellan de fem partierna får dessa sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Dessa fördelas så att S får tre ordinarie och tre ersättare medan SÖS, C, L och MP får vardera en ledamot och en ersättare.

I de sju kommunägda bolagen kommer styrelserna framöver att bestå av fem ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Här får S en ordinarie och båda suppleantplatserna medan den ordinarie platsen i övriga bolag fördelas mellan de fyra andra partierna i samverkan.

Oppositionsrådet kommer att utses av socialdemokraterna men den personen ska också vara övriga fyra partier behjälplig och bevaka deras intressen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?