Lång dag i kommunfullmäktige

Publicerad:

Kommunfullmäktige startade sitt sista möte redan klockan 9 på måndagsmorgonen och det behövdes eftersom ärendena på agendan krävde rejält med tid. Under förmiddagen fattades beslut om den nya organisationen i Trelleborgs kommun. En del av valen till styrelse och nämnder hann också med, något som fortsatte efter lunchuppehållet.

Personalvalen fick till viss del göras efter sluten omröstning, dels när det gällde kommunstyrelsens ordförande, dels när det gällde andra vice ordförande i nämnderna.

Under förmiddagen fattades också beslut att Trelleborgs Hamn AB och AB Trelleborgshem ska ingå i kommunkoncernen Trelleborgs Rådhus AB.

Under eftermiddagen kommer budgeten för nästa år att debatteras och beslutas. Fullmäktige ska också fatta beslut om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?