De ska styra Trelleborg

Publicerad:

Under måndagen görs valen till styrelse, nämnder och andra organ i Trelleborgs kommun.

Kommunstyrelsen

Ledamöter

1 Mikael Rubin (M), Ordförande
2 Göran Gärtner (M)
3 Catharina von Blixen-Finecke (M)
4 Erik Lundström (KD), Vice ordf.
5 Helmuth Petersén (SD)
6 Anita Persson (SD)
7 Mathias Andersson (SD)
8 Bengt Andersson (SD)
9 Henrik Silfverstolpe (L)
10 Christer Dahlberg (SÖS)
11 Lennart Höckert (S)
12 Anna Nordstrandh (S)
13 Veronica Larsson (S)
14 Patrik Holmberg (C)
15 Emil Samnegård (MP)

Ersättare

1 Ann Kajson Carlqvist (M)
2 Marianne Ohrlander (M)
3 Jan Isaksson (M)
4 Åke Svensson (KD)
5 Ken Karlsson (SD)
6 Fredrik Karlsson (SD)
7 Fredrik Trulsson (SD)
8 Tomas Olsson (SD)
9 Inger Persson (L)
10 Anders Ahvander (SÖS)
11 Sven Lindkvist (S)
12 Birgitta Lanér Sjöström (S)
13 Torbjörn Karlsson (S)
14 Mariann Sjöström (C)
15 Maria Wilhelms (MP)

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

1 Gunnar Hedin (M)
2 Thomas Nilsson (KD), Ordförande
3 Mats-Åke Svensson (KD), 1 vice ordf.
4 Tomas Olsson (SD), 2 vice ordf.
5 Kerstin Johansson (S)
6 Göran Hansson (S)
7 Ola Olsson (C)

Ersättare

1 Torbjörn Christensen (M)
2 Fredrik Jönsson (KD)
3 Anna Holst (SD)
4 Magnus Isgren (SD)
5 Gustaf Centervall (L)
6 Ismet Dedic (S)
7 Lars Hemzelius (SÖS)
8 Sara Hansen (MP)
9 Peter Frank (KD)

Arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

1 Lars G Ohlsson (M), Ordförande
2 Eva Ekström (M)
3 Alexander Wemmerdahl (KD), 1 vice ordf.
4 Fredrik Trulsson (SD), 2 vice ordf.
5 Veronica Larsson (S)
6 Stefan Berglinden (S)
7 Gull-Britt Persson (MP)

Ersättare

1 Patrik Adzievski (M)
2 Staffan Svensson (M)
3 Estrid Nimåker (KD)
4 Andrzej Krugly (SD)
5 Oliver Weiland (SD)
6 Kristoffer Lindstrii (L)
7 Monica Nordbladh (S)
8 Mette Hansson (C)
9 Marianne Bengtsson (SÖS)

Socialnämnden

Ledamöter

1 Venzel Roskvist (M), Ordförande
2 Marie Sandholm (M), 1 vice ordf.
3 Birgitta Svensson (KD)
4 Fredrik Karlsson (SD), 2 vice ordf.
5 Anna Nordstrandh (S)
6 Hans Björklund (S)
7 Kenneth Lundgren (SÖS)

Ersättare

1 Christina Hilding (M)
2 Tim Lundgren (M)
3 Magdalena Winell Starmach (KD)
4 Anita Persson (SD)
5 Wictor Olsson (SD)
6 Magnus Kleberman (L)
7 Anitha Lata (S)
8 Birgitta Sjögren (C)
9 Tomas Tigerschiöld (MP)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

1 Roger Persson (M), Ordförande
2 Per Jönsson (M)
3 Karin Jönsson (KD), 1 vice ordf.
4 Bengt Andersson (SD), 2 vice ordf.
5 Birgitta Lanér Sjöström (S)
6 Paul Lövdahl (S)
7 Mats Sjöslätt (C)

Ersättare

1 Lars Raneke (M)
2 Nils Svensson (M)
3 Erika Kuusenjärvi (KD)
4 Thomas Malmqvist (SD)
5 Jesper Molin (SD)
6 Bert Ekstrand (L)
7 Osman Biberic (S)
8 Rikard Johansson (SÖS)
9 Anne-Sophie Samnegård (MP)

Teknisk servicenämnd

Ledamöter

1 Fredrik Schlyter (M), Ordförande
2 Göran Gärtner (M)
3 Benny Roth (KD), 1 vice ordf.
4 Ken Karlsson (SD), 2 vice ordf.
5 Johnny Nilsson (S)
6 Eva Höckert (S)
7 Sven Tilly (SÖS)

Ersättare

1 Ann Kajson Carlqvist (M)
2 Bengt Nilmo (M)
3 Johnny Svensson (KD)
4 Ulf Carlsten (SD)
5 Mats Andersson (SD)
6 Jonas Ralving (L)
7 Anders Yngve (S)
8 Lars-Ingvar Andersson (C)
9 Johannes Book (MP)

Bildningsnämnden

Ledamöter

1 Lars Mikkelä (M), Ordförande
2 Maxine Jönsson (M)
3 Ann Lundström (KD), 1 vice ordf.
4 Mathias Andersson (SD), 2 vice ordf.
5 Ylva Ekstrand (L)
6 Cecilia Dahl-Andersson (S)
7 Torbjörn Karlsson (S)

Ersättare

1 Ib Rundqvist (M)
2 Mona Persson Palotai (M)
3 Mikael Rinholt (KD)
4 Christer Leo (SD)
5 Bo Roxenvret (SD)
6 Joakim Wollin (S)
7 Maj-Lis Fredriksson (C)
8 Tom Magnusson (SÖS)
9 Carl Hall Karlström (MP)

Valnämnden

Ledamöter

1 Ylva Ekstrand (L)
2 Senad Biberic (S), 1 vice ordf.
3 Mathias Andersson (SD)
4 Mikael Rubin (M), Ordförande
5 Anders Ahvander (SÖS)
6 Rolf Olsson (MP)
7 Rolf Stridsberg (C)
8 Erik Lundström (KD)

Ersättare

1 Margaretha Blennhede (L)
2 Yvonne Svensson (S)
3 Ken Karlsson (SD)
4 Ann Kajson Carlqvist (M)
5 Rikard Johansson (SÖS)
6 Christine Stafström (MP)
7 Bo Andersson (C)
8 Ann Lundström (KD)

Revisionen

1 Therese Gynnstam (SD),  2 vice ordf.
2 Christer Jönsson (SD)
3 Klas Regland (L)
4 Lena Näslund (S), Ordförande
5 Ina Liljeberg (M), 1 vice ordf.
6 Carl Knutsson (M)
7 Martin Skånberg (S)
8 Tommy Bengtsson (C)
9 Leif Kristoffersson (SÖS)
10 Aina Andersson (MP)
11 Vakant (KD)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?