AB TrelleborgsHem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Publicerad:

AB TrelleborgsHem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

AB TrelleborgsHems styrelseordförande Gerd Klein (S) samt VD Pia Jönsson undertecknar Klimatinitiativet
Foto: AB TrelleborgsHem Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika AB TrelleborgsHems styrelseordförande Gerd Klein (S) samt VD Pia Jönsson undertecknar Klimatinitiativet

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Klimatinitiativet

77 bostadsföretag med 311 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig till Klimatinitiativet. Nu går även det kommunala bostadsbolaget, AB TrelleborgsHem, med i Klimatinitiativet.

– Det här gör vi för att vi tar klimatfrågorna på största allvar, säger Pia Jönsson, vd på AB TrelleborgsHem, och för att vår ambition är att fortsätta vårt miljöarbete med fullt fokus, men även för att sätta upp nya mål för vår ambition med stöd i Klimatinitiativet.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till år 2030 (räknat från år 2007).

För att växla upp klimatarbetet ytterligare kommer AB TrelleborgsHem också att ansluta sig till ett eller flera av de frivilliga fokusområdena.

Tar ansvar i klimatfrågan

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Läs mer om initiativet genom att klicka här.

För mer information, vänligen kontakta: Pia Jönsson, VD AB TrelleborgsHem 0410-19059 alt

AB TrelleborgsHem bildades 1950 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. Vi erbjuder bostäder och lokaler i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn. Totalt äger och förvaltar vi cirka 2 000 lägenheter och 60 000 kvm lokalyta. Bättre hållbara hem till alla!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?