Sista kvällen med gänget

Publicerad:

I kväll, måndag den 27 augusti, samlas kommunfullmäktige för sista gången i sin nuvarande sammansättning. Oktobermötet mönstrar den nya fullmäktigeförsamlingen som väljs nästa söndag.

I vanlig ordning rymmer dagordningen frågor från olika sidor av den breda verksamhet som en kommun ägnar sig åt. Landsbygdsstrategi, arvodesreglering, Översiktsplan 2028 och övergripande kalkyl för Kuststad 2025 är några exempel på den saken.

Ett medborgarförslag handlar om aktivitetsersättning också för motionärer som är 60+, en motion avser idrottsanläggningar. Rivningen av gamla bussterminalen på Övre ska beslutas, liksom en ansökan om att skapa en Hälsans stig i Trelleborg. Tekniska nämnden har tagit fram ett program om hur trafiksituationen vid skolorna kan förbättras. Exploateringen av Östervång, Signalen, Innerstaden, Ståstorp, Kyrkoköpinge och Skegrie ska ventileras i den kommunala riksdagen. Mötet av slutas med tre interpellationer, ställda av Mikael Rubin till Johnny Nilsson, Patrik Holmberg och Veronica Larsson.

Sammanträdet tar sin början klockan 18 i Parken, Norregatan och är öppet för allmänheten. Det går också att följa förhandlingarna via närradio eller webbsändning.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?