Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne bidrar till minskade utsläpp av klimatgaser

Publicerad:

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne har Trelleborgs kommun minskat utsläppen av koldioxid från den egna verksamheten med 765 ton på två år.

Under 2017 byttes den sista gamla oljepannan ut, på Smygeskolan, till en värmepanna som drivs med bioolja. Därmed är kommunen nu 100 procent fossilbränslefri, både vad gäller uppvärmning och el! Kommunen har också tagit beslut om att införa en samordnad fordonshantering, något som blir ett effektivt sätt att minska utsläppen från transporterna. När det gäller drivmedel och tjänsteresor har vi ännu en bit kvar till att nå våra mål.

Trelleborgs kommun är en av de tio skånska kommuner som under 2016-2018 arbetar tillsammans i projekten "Fossilbränslefria kommuner i Skåne", för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum.

Trelleborgs kommun har anslutit sig till det regionala uppropet att bli 100 procent fossilbränslefri till 2020. Projektet ska ses som ett verktyg i arbetet med att nå detta ambitiösa mål.

Vad som gör det möjligt för kommunerna att bli fossilbränslefria är inte bara kravställning och riktlinjer som förändrar. Det är alla medarbetare i kommunen som är kuggarna i hjulet; det är de som testar att tanka gas för första gången; de som cyklar i ur och skur; de som åker stadsbuss och tåg i tjänsten; de som använder Skype i stället för att åka på möten eller de som arbetar in miljökrav i nya upphandlingar.

I rapporten "Sista stegen mot fossilbränslefrihet" lyfter Trelleborgs kommun fram berättelsen om hur några medarbetare på serviceförvaltningen arbetat med att byta ut den sista oljepannan.

Arbetet i projektet leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår. Det övergripande målet är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Det innebär mer konkret att kommunerna vid projektets slut tillsammans i genomsnitt ska ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Det ska i sin tur leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.
I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Projektet är framgångsrikt. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Den senaste projektrapporten har rubriken ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”.

Läs hela Fossilbränslefria kommuner rapport för 2017 års utsläpp (PDF-dokument, 3,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?