2018

 • Vattenläcka i Smygehamn

  På grund av reparationsarbeten i samband med en vattenläcka i Smygehamn på södra sidan om Smyge strandväg stängs vattnet av klockan 8.

 • Klart med ny ekonomichef i Trelleborgs kommun

  Smygehamnsbon Bo Carlbark är Trelleborgs kommuns nya ekonomichef. Han tillträder sin nya tjänst 1 augusti.

  Bo Carlbark blir Trelleborgs kommuns nya ekonomichef och börjar sin tjänst 1 augusti. Han kommer närmast från Region Skåne och har innan dess även haft chefsuppdrag i bland annat Uppsala län och Region Jämtland Härjedalen.

 • Trelleborgs kommun stödjer Grannsamverkan

  Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

 • Kortvariga avbrott i vattenförsörjningen längs vägen Tretunnlandshusen

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet längs vägen Tretunnlandshusen samt norra delen av Åkedalsvägen den 28 maj mellan klockan 08.30 till klockan 11.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck.

  Efter avslutat arbete kan ofarliga missfärgningar upplevas, vilket avhjälps med att spola rikligt.

 • Chefar över oändlig verksamhet

  Matts Karlsson är ny avfalls- och återvinningschef i Trelleborg

  Matts Karlsson heter han, Trelleborgs nye avfalls- och återvinningschef. Han tillträdde i början av maj och har ansvaret för en verksamhet som är oändlig.

 • Fagerängsdagen

  Fagerängsdagen

  Fredag 25 maj klockan 15 - 20 arrangeras traditionsenligt Fagerängsdagen på Syster Jennys väg. På programmet finns förutom dans och musik även bokbuss, fiskedamm, grillning, loppis och mycket mer! Gratis entré.

 • Krisberedskapsveckan Upp & Ner

  Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj – 3 juni 2018.

 • Sanering och småbåtshamnar i kommunfullmäktige

  På måndag, 27 maj, samlas kommunfullmäktige till sitt majsammanträde i Parken. På dagordningen står bland annat en ny plan för Malörten, sanering av gamla Gasverkstomten och ekonomiskt stöd till småbåtshamnarna.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 22 , Nästa