Trelleborg växer på höjden

Publicerad:

Nu ser det ut som om gamla Vattentornet i Trelleborg får konkurrens om epitetet stadens högsta byggnad. Såväl kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken för planerna på ett 16-våningshus i Rådhuskvarteret.

Skiss 16-våningshus
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skiss 16-våningshus

Huset blir – precis som Vattentornet – 58 meter högt. Fastighetsbolaget Abitare har lämnat in ansökan om bygglov och om inga överklaganden kommer in, kan både detaljplan och bygglov vara klara under det här året. Kommunfullmäktige kommer att behandla detaljplanen vid sitt sammanträde i mitten av oktober. Byggstart kan ske i mars eller april och inflyttning kan i så fall ske i slutet av 2019.

Under arbetets gång har detaljplanen förändrats. Bland annat har man tagit hänsyn till klimatförändringarna och framtida risker för översvämningar. Det nedersta våningsplanen kommer att ligga tre meter över havsnivån, och huset kommer att sakna källare och garage. I de understa våningsplanen blir det inga bostäder utan verksamhetslokaler. En trappa kommer att leda upp från Hamngatan till huset. Huset kommer att trappas av ju högre upp man kommer med början på fjärde våningen. Här blir det en takterrass som ansluter till utemiljön i de radhus som planeras ovanpå Swedbankhuset.

Fyra av våningsplanen i höghuset är tänkt som äldreboende. Högst upp byggs två etagevåningar med privata terrasser. Den största våningen blir på 231 kvadratmeter och får utsikt över hamnen och havet.

Planen omfattar också ett nytt liv för Telinska magasinet som kan blir hemvist för restaurang och saluhall, men också användas för butiksändamål och kontor. Hamngatan kommer att smalnas av på samma sätt som skett på Järnvägsgatan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?