Trelleborg får utmärkelsen Good Practice City

Publicerad:

Trelleborgs kommun får pris av EU:s europeiska regionala utvecklingsfond för sitt arbete med Kraftsamling Trelleborg för att förbättra det lokala och regionala företagsklimatet och minska arbetslösheten.

URBACT, som är det europeiska utbytes- och utvecklingsprogrammet för hållbar stadsutveckling, har utsett Kraftsamling Trelleborg som god praxis för andra europeiska städer.

- I Trelleborg arbetar vi inte med sysselsättning - vårt fokus är riktiga arbeten och långsiktiga lösningar och här är vårt samarbete med det lokala och regionala näringslivet otroligt viktigt, säger Patrik Möllerström, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

URBACT beskriver modellen som distinkt, innovativ och effektiv. Den är ytterst relevant för andra europeiska städer att ta del av och har starka kopplingar till prioriteringar i den Urbana Agendan för EU.

- URBACT menar att Kraftsamling är ett intressant paradigmskifte och förhållningssätt där Trelleborg gått från fokus på bistånd till att ge människor jobb, säger Viktoria Hansson, etableringskoordinator i Trelleborgs kommun.

URBACT:s sekretariat har nyligen startat en kommunikationskampanj för de organisationer som fått utmärkelsen URBACT Good Practice City, däribland Kraftsamling Trelleborg. En av höjdpunkterna inom ramen för utmärkelsen är URBACT:s City Festival som kommer att äga rum i Tallinn i första veckan i oktober 2017 där Kraftsamling Trelleborg är särskilt inbjudna för att formellt ta emot priset. Därefter påbörjas utbytes- och utvecklingsprogrammet tillsammans med andra europeiska städer.

Kraftsamling Trelleborg är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och företagarorganisationer som samverkar för ett bättre företagsklimat i Trelleborg och en lägre arbetslöshet i kommunen. Modellen fungerar som en palett med olika rekryteringsmodeller och service till arbetsgivare och arbetssökande, med målet att snabbt, enkelt och flexibelt få ut fler medborgare till självförsörjning.

För mer information
Patrik Möllerström, 0733-51 12 92
Enhetschef, Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?