Skolintroduktion – kartlägger och förbereder!

Publicerad:

Skolintroduktion Trelleborg är en förberedelse för nyanlända med syfte att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper och skolbakgrund. Verksamheten har varit igång i ett år och drivs av Eija Lindqvist, Christine Hammar Wieweg och Helen Gestsson.

Skolintroduktion Trelleborg, Eija, Helene och Christine.
Foto: Dan Paxer Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolintroduktion Trelleborg, Eija, Helene och Christine.

Under 8 veckor förbereds nyanlända, som inte varit i någon annan svensk skola, för en trygg start. Här kartlägger man skolbakgrunden och gör en första bedömning av elevernas kunskaper i språk och matematik.

- Det är så spännande att se vad dom har för tidigare erfarenheter, säger Eija och Christine fyller på, trots att dom inte har så mycket skolbakgrund har dom mycket annan erfarenhet med sig.

På skolintroduktionen får eleverna bland mycket annat öva sig i att samtala och uttrycka sig i samspel med andra, både elever och personal. Man får även bekanta sig med digitala verktyg för att underlätta inlärningen av svenskan.

Verksamheten bedrivs fristående på Pilevallsskolan i ett nära samarbete med modersmålsenheten vilket ger tillgång till modersmålslärare i många olika språk.

- Det är en utmaning att möta varje elev utifrån sina förmågor och intresse, säger Helen, det är roligt.

Efter 8 veckor är det sen dags för eleverna att gå över till sin hemskola.

Information om skolintroduktion finns här: www.trelleborg.se/skolintroduktion

Hjälpte informationen på den här sidan dig?