Ringvägens dragning avgörs i fullmäktige

Publicerad:

Det blir i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, som debatten om ringvägens dragning kommer att äga rum. Måndagen den 25 september kommer frågan att diskuteras vid mötet i Parken.

Kommunstyrelsen hade ärendet på sin agenda vid sitt möte på onsdagen men beslöt att skicka vidare de två förslag till sträckningar som de olika partierna förordat. Söderslättspartiet reserverade sig mot beslutet, och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till vilket av de föreslagna alternativen som ska ligga till grund för den fortsatta planprocessen från väg 108 in till hamnen. Kommundirektören får i uppdrag att påbörja dialog och förhandlingar med berörda. Fredrik Geijer får också mandat att ha en dialog med Trafikverket om kommunens vilja att förskottera och/eller medfinansiera byggandet av ringvägen. Tekniska nämnden ska arbeta med att upplåta planlagd mark för alternativt koloniområde och göra en sammanställning över arrendeavtal för jordbruksmark i de aktuella områdena.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?