Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Renovering av kommunala spillvattenledningar

Publicerad:

Under vecka 2, 3 och 4 utförs schaktfria renoveringsarbeten, så kallad relining, på kommunens spillvattenledningar i områden kring följande gator: Tommarpsvägen, Lycko Pers väg samt Klörupsvägen i Trelleborg, Ålavägen i Gislövs Läge, Ängarödsvägen i Beddingestrand/Skateholm samt runt hästhagen i Södra Åby.

Reliningsarbete
Foto: Aarsleff Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Reliningsarbete

Arbetena kommer inte att påverka enskilda fastigheter, men kan att innebära viss trafikpåverkan, samt buller och en lukt som kan upplevas som otrevlig.

Relining innebär att man renoverar en befintlig ledning och resulterar i ett helt nytt rör inuti det gamla röret. Detta är ett hållbart alternativ till att gräva upp och lägga om ledningarna. Att renovera ledningarna medför att mängden tillskottsvatten minskar. Tillskottsvatten är grund- och ytvatten som läckt in till spillvattenledningen genom otäta ledningar och felkopplingar. Nästan hälften av det vatten som kommer in till Trelleborgs reningsverk beräknas vara tillskottsvatten. Reningsverkens processer är anpassade för att rena spillvatten från hushåll. Eftersom tillskottsvattnet har en annan sammansättning än spillvattnet, innebär det en stor kostnad för VA-kollektivet och en påfrestning på miljön när det kommer in till reningsverket. VA-avdelningen jobbar aktivt med att minska mängden tillskottsvatten som läcker in i spillvattennätet.

Vid frågor angående de aktuella reliningsarbetena, kontakta VA-avdelningen genom kommunens växel, tel 0410 - 73 30 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?