Renovering av kommunala spillvattenledningar

Publicerad:

Under vecka 48 och 49 utförs reliningsarbeten på kommunens spillvattenledningar på följande gator: Västra Ringgatan (Stavstensvägen – Hedvägen), Hallakroken, Hallasvängen och Tommarpsvägen i Trelleborg. Arbetena kommer inte att påverka enskilda fastigheter, men kan att innebära viss trafikpåverkan, samt buller och lukt. Lukten kan upplevas som otrevlig men är ofarlig.

Reliningsarbete
Foto: Aarsleff Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Reliningsarbete

Relining utförs som underhåll på ledningsnätet och är ett hållbart alternativ till att gräva upp och lägga om ledningarna. Att täta ledningarna medför att mängden tillskottsvatten minskar. Detta är grund- och ytvatten som läckt in till spillvattenledningen genom otäta ledningar och felkopplingar. Nästan hälften av det vatten som kommer in till Trelleborgs reningsverk beräknas vara tillskottsvatten. Reningsverkens processer är anpassade för att rena spillvatten från hushåll. Eftersom tillskottsvattnet har en annan sammansättning än spillvattnet, innebär det en stor kostnad för VA-kollektivet och en påfrestning på miljön när det kommer in till reningsverket. VA-avdelningen jobbar aktivt med att minska mängden tillskottsvatten som läcker in i spillvattennätet.

Vid frågor angående de aktuella reliningsarbetena, kontakta VA-avdelningen genom kommunens växel, tel 0410 - 73 30 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?