Nytt befolkningsrekord - igen!

Publicerad:

Trelleborgs invånarantal fortsätter att öka, månad för månad. Efter årets första sju månader uppgick antalet trelleborgare till nya rekordsiffran 44 426 – en ökning med 112 personer på en och samma månad!

Hittills i år har kommunen ökat med 513 invånare. Mycket talar för att målet för hela 2017 uppnås redan i augusti. Det saknas 24 personer för att nå helårsmålet.

Födelsetalen var de näst högsta hittills i år, 48 barn föddes i Trelleborgsfamiljer under månaden. 32 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 16. Totalt i år är det dock fortfarande ett födelseunderskott med fyra personer. 49 personer invandrade till Trelleborg under juli medan åtta utvandrade. 173 personer flyttade till Trelleborg medan 128 flyttade ut. 90 personer gifte sig, 20 skiljde sig under månaden.

Efter årets första sju månader har 274 barn fötts i Trelleborgsfamiljer, 278 personer avlidit. 279 invandrat, 75 utvandrat. 1 316 har flyttat till Trelleborg, 1001 flyttat från kommunen. 221 personer har gift sig, 145 skilt sig.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?