Mycket ekonomi i kommunstyrelsen

Publicerad:

För andra gången i september samlas kommunstyrelsen till sammanträde i morgon, onsdag den 27:de. Inte mindre än 42 ärenden står på dagordningen, många av dem med ekonomiska förtecken.

Bland annat ska delårsrapport nummer 2 behandlas, förslag till budget och förslag till investerings och exploateringsplan.

Bland övriga ärenden finns remiss från Region Skåne om regional transportinfrastrukturplan och cykelvägsplan för Skåne fram till 2029, begäran om pengar att bygga Trygghetens hus, socialnämndens äskande om täckning för driftskostnader, detaljplan och exploateringsavtal för Hercules 29, Rådhuskvarteret. Tre motioner står på dagordningen och två medborgarförslag.

Det återremitterade ärendet om koncernbildning i kommunen ska också tas upp på sammanträdet.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?