Kustmöte 2017 – en konferens om kustnära boende

Publicerad:

Hur skall vi anpassa våra samhällen för ett förändrat klimat med stigande hav, ökad nederbörd som leder till erosion, ras, skred och översvämning?

Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande inleder konferensen Kustmöte 2017
Foto: O. Hed Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande inleder konferensen Kustmöte 2017

Denna fråga och fler diskuteras på årets Kustmöte i Trelleborg, den årliga konferensen om hållbar utveckling i strandnära områden.

Klimatförändring med stigande havsnivåer och ökad nederbörd som leder till ökade flöden, ställer krav på klimatanpassning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse så att skador inte uppkommer. Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och göra dessa till möjligheter.

Det är Statens geotekniska institut (SGI), Erosionsskadecentrum och Trelleborgs kommun som bjudit in till den årliga konferensen om hållbar utveckling i strandnära områden. Det blir en möjlighet för deltagarna att diskutera hur det går att förädla samarbete över gränser för ett gemensamt mål.

- På programmet finns Myndighetsnätverket stranderosion som berättar om sitt arbete, universitet och högskolor som berättar om pågående forskning, samt kommuner som visar på goda exempel i strandnära områden, säger Per Danielsson som är nationellt ansvarig för stranderosion vid SGI.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?