Framtidsplaner lyftes fram på mässa

Publicerad:

Trelleborg är en kommun under utveckling, med ett strategiskt läge och stora förtätningsmöjligheter inom en kilometers avstånd från Centralstationen. Det var budskapet när Trelleborgs kommun på tisdagen deltog i mässan och seminariet Öresundsmarknaden 2017.

Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg berättade i en paneldiskussion om hur kommunen de senaste åren satsat för att möta behovet av fler bostäder, bland annat genom att stärka upp med både planarkitekter och mark- och exploateringsingenjörer.

Panelen diskuterade utmaningar och möjligheter för den växande regionen i sydvästra Skåne som Trelleborg är en del av.

Under dagen, som arrangeras i Malmö av tidningen Fastighetsvärlden, presenterade Trelleborgs kommun även planerna med stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. Projektet kommer innebära att Trelleborg stärker sin position som regional kärna samtidigt som man bidrar till att råda bot på bostadsbristen i regionen genom att bygga nya havs- och kollektivtrafiknära stadsdelar med uppemot 4 000 bostäder.

Besökare som var nyfikna på Trelleborg kunde stanna till i kommunens monter och se vilka projekt man för närvarande jobbar med. Till exempel är Övre och Stadsparkskvarteren en plats där det planeras för förtätning.

Projektet samfinansieras av EU.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?